Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  Uzman yazar kadromuzun en son mevzuat değişiklikleriyle ilgili yorumlarını ve uygulamaya yönelik yazılarını, dergimizden aylık olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Hukuk

  MEVBANK Hukuk ile zengin Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Hukuk Makaleleri ve Güncel Mevzuatı en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01.Nis.2017 - 24.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 17.Nis.2017 - 25.Nis.2017
  1-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 25.Nis.2017
  2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 01.Nis.2017 - 25.Nis.2017
  Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 01.Nis.2017 - 25.Nis.2017
  Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 17.Nis.2017 - 25.Nis.2017
  1-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 26.Nis.2017
  Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  Mart 2017 SGK Primlerinin Ödemesi (5510 Md/4-a,b kapsamında olanlar için)
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 • 01.Nis.2017 - 02.May.2017
  Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 10.May.2017
  16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.May.2017 - 10.May.2017
  16-30 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 15.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 17.May.2017
  2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 17.Nis.2017 - 17.May.2017
  2017 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 22.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 23.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi
 • 01.May.2017 - 23.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.May.2017 - 23.May.2017
  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • 01.May.2017 - 23.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.May.2017 - 24.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 16.May.2017 - 25.May.2017
  1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 16.May.2017 - 25.May.2017
  1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2017 - 26.May.2017
  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • 01.May.2017 - 26.May.2017
  Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

TCMB Döviz Kurları 22.04.2017

 • Dolar Alış3,6392
 • Dolar Satış3,6457
 • Euro Alış3,8979
 • Euro Satış3,9050
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (MART) % 1,02 % 11,29
 • ÜFE (MART) % 1,04 % 16,09