Haftalık Mevzuat Değişiklikleri E-Bülteni

Basılı Yayın Sevk Takibi

Yeni MEVBANK
Deneme Kullanımı'na Başvur

Ürünler

 • Kalite Mevzuat Seti

  Bu ürünümüz: İş Hukuku Mevzuatı (İSG) , Çevre Mevzuatı, Gıda Mevzuatı, Enerji Mevzuatı, Sağlık Mevzuatı, İmalat Sanayi Mevzuatı, Bilişim Mevzuatı yayınlarımızı içermektedir

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti, konuları itibariyle birbirine yakın olan İş Hukuku Mevzuatı, Sosyal Sigorta Mevzuatı, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve Yüksek Mahkemeler Mevzuatının birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir. Ekonomik set kendi içinde bir bütün olduğundan seti oluşturan ciltlerin ayrı ayrı satışları yapılmamaktadır.

 • Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergimizdeki yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Dergimizin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

 • TÜM Mevzuat

  Lebib Yalkın Yayımlarının yayımlamakta olduğu tüm mevzuat serileri, yargıtay ve danıştay kararları ve yorumlu uzman makalelerini kapsayan ürünümüzdür.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti, tüm vergi kanunlarının ve bunlarla ilgili mevzuatın birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir. Ekonomik Set kendi içinde bir bütün olduğundan, seti oluşturan ciltlerin ayrı ayrı satışları yapılmamaktadır.

 • Yargı Kararları ve T.C. Külliyatı

  Bu ürünümüzde: Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, T.C. Külliyatı, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları konuları kapsanmaktadır.

Tümü
 • Onemli gun
 • Bugun

Takvim

 • 01.May.2015 - 25.May.2015
  1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.May.2015 - 25.May.2015
  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • 01.May.2015 - 25.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.May.2015 - 25.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.May.2015 - 25.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.May.2015 - 26.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.May.2015 - 26.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01.May.2015 - 26.May.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.May.2015 - 26.May.2015
  GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • 01.May.2015 - 27.May.2015
  1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Nis.2015 - 31.May.2015
  2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Haz.2015 - 01.Haz.2015
  Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 09.Haz.2015
  16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Haz.2015 - 10.Haz.2015
  16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 15.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 22.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 23.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01.Haz.2015 - 23.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01.Haz.2015 - 24.Haz.2015
  1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Haz.2015 - 24.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01.Haz.2015 - 25.Haz.2015
  1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 26.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 26.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 26.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01.May.2015 - 30.Haz.2015
  6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 30.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Haz.2015 - 30.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01.Haz.2015 - 30.Haz.2015
  Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01.Ağu.2015 - 10.Ağu.2015
  16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01.Ağu.2015 - 11.Ağu.2015
  16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 01.Ağu.2015 - 14.Ağu.2015
  2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

TCMB Döviz Kurları 23.05.2015

 • Dolar Alış2.5912
 • Dolar Satış2.5959
 • Euro Alış2.8945
 • Euro Satış2.8997
 • Aylık Değişim Yıllık Değişim
 • TÜFE (NİSAN) % 1,63 7,91
 • ÜFE (NİSAN) % 1,43 4,80