Vergi Kanunları Kitabı 2022

"7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile güncellenen kapsamlı içerik. 

 

Yeni yılla birlikte vergi mevzuatında neler değişti? 

 

Yeni çıkan farklı kanunlar ve torba yasalar vergi mevzuatını etkiledi mi?

 

YMM Sınavına hazırlanırken vergi mevzuatının en güncel haline nasıl ulaşacaksınız?

 

2022 yılı itibariyle güncellenen tüm Kanunları ve 2022 yılında uygulanacak vergi oranlarını içeren Vergi Kanunları Kitabı 2022, aynı zamanda 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un vergi mevzuatında yaptığı değişiklikleri de kapsayarak sizlere konuyla ilgili zengin bir içerik sunuyor.

 

Kanun maddeleri hakkında yayınlanmış bütün tebliğleri ilgili sayfanın dipnot kısmında ve bölüm sonundaki Genel Tebliğ Cetveli’nde kolayca bulabileceksiniz.

 

 

Ne zaman satın alırsanız alın her zaman en güncel içeriğe sahip olacaksınız!

 

68 yıllık mevzuat yayıncılığı tecrübemiz ve konusunda uzman mevzuat ekibimizle her gün kontrol edilerek güncellenen kitap içeriği ve siparişe özel baskı yöntemimiz sayesinde ne zaman satın alırsanız alın sipariş tarihinizde güncellenmiş Piyasaki en güncel Vergi Kanunları içeriğine sahip olacaksınız. 

 

Kimler Kullanmalı:

 

· YMM ve SMMM’ler

· YMM Sınavı’na Hazırlananlar

· Vergi Müfettişleri ve Yardımcıları

· Bağımsız Denetçiler

· Avukatlar

· Finans ve Muhasebe Yöneticileri

· Akademisyenler

 

İÇERİK:

 

 1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 5. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu (BSMV)
 6. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 7. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 8. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 9. 492 sayılı Harçlar Kanunu
 10. 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu
 11. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 12. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 13. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 14. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 15. 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 16. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 17. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
 18. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 19. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
 20. 1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının Ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun
 21. 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Ve Noterlik Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 22. 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması
 23. Hakkında Kanun
 24. 2575 sayılı Danıştay Kanunu
 25. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun
 26. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 27. 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 s. Kanun
 28. Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 

Kargo Ücretsiz!!!

 

Toplu siparişlerinizde kurumunuzun logosu ve kurumunuza özel kapak tasarımı ile baskı için Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz! (0212 - 282 39 00)
 

NOT: Kitaplarımız karton kapaklıdır.