Abone Olun

MEVZUAT SERİLERİ

Fiyat

Adet

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 355,86 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 331,60 TL
Damga Vergisi 369,36 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 380,64 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 380,64 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 380,64 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 380,64 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 380,64 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 407,12 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 1.085,62 TL
Harçlar Mevzuatı 369,36 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 636,20 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 641,56 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 417,36 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 379,98 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 449,08 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 329,24 TL
Vergi Usul Mevzuatı 1.024,36 TL
Vergi Anlaşmaları 217,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 163,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 1.046,68 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 429,54 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1.185,80 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 563,82 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 609,38 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 701,20 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 640,20 TL
Sigortacılık Mevzuatı 419,58 TL
Ticaret Mevzuatı 934,20 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 397,68 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 730,06 TL
İhracat Mevzuatı 632,52 TL
İthalat Mevzuatı 1.347,18 TL
Kambiyo Mevzuatı 576,52 TL
Teşvik Mevzuatı 586,24 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 338,16 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 484,44 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 357,18 TL
Gümrük Anlaşmaları 765,58 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 3.094,76 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 1.027,88 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 362,28 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 413,02 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 470,46 TL
Bilişim Mevzuatı 470,96 TL
Çevre Mevzuatı 883,88 TL
Dernekler Mevzuatı 422,46 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 398,34 TL
Enerji Mevzuatı 1.030,26 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 533,40 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 1.277,32 TL
Gıda Mevzuatı 903,76 TL
İhale Mevzuatı 766,24 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 553,60 TL
İmar Mevzuatı 446,86 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 398,34 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 378,42 TL
Sağlık Mevzuatı 711,90 TL
Turizm Mevzuatı 529,46 TL
Vakıflar Mevzuatı 408,30 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.