Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Kitap

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 60,00 TL

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 575,70 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 444,40 TL
MEVBANK Hukuk 967,60 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 3.239,00 TL
MEVBANK Vergi 1.062,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 767,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 731,60 TL
MEVBANK Dış Ticaret 973,50 TL
MEVBANK Gümrük 1.121,00 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 1.121,00 TL
MEVBANK İnşaat ve Emlak 908,60 TL

Kitap

Vergi Kanunları Kitabı 2018 78,00 TL
Gümrük Mevzuatı Kitabı 73,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 2.214,00 TL

Kitap

2018 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 210,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 1.459,00 TL

Kitap

2018 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 90,00 TL

Ekonomik Setler

Dış Ticaret Mevzuatı Ekonomik Seti 1.832,00 TL

Kitap

2018 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Kitabı 90,00 TL
2018 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 55,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 200,00 TL
Tarife Eşya Fihristi 90,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 263,00 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 246,00 TL
Damga Vergisi 270,00 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 280,00 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 280,00 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 280,00 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 280,00 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 280,00 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 295,00 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 790,00 TL
Harçlar Mevzuatı 270,00 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 466,00 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 462,00 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 310,00 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 278,00 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 326,00 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 243,00 TL
Vergi Usul Mevzuatı 750,00 TL
Vergi Anlaşmaları 181,00 TL
Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar 135,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 764,00 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 308,00 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 866,00 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 424,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 444,00 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 473,00 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 470,00 TL
Sigortacılık Mevzuatı 303,00 TL
Ticaret Mevzuatı 687,00 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 284,00 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 541,00 TL
İhracat Mevzuatı 460,00 TL
İthalat Mevzuatı 983,00 TL
Kambiyo Mevzuatı 413,00 TL
Teşvik Mevzuatı 429,00 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 252,00 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 360,00 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 266,00 TL
Gümrük Anlaşmaları 580,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 2.146,00 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 751,00 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 257,00 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 300,00 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 340,00 TL
Bilişim Mevzuatı 335,00 TL
Dernekler Mevzuatı 300,00 TL
Çevre Mevzuatı 649,00 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 283,00 TL
Enerji Mevzuatı 741,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 381,00 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 897,00 TL
Gıda Mevzuatı 662,00 TL
İhale Mevzuatı 556,00 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 399,00 TL
İmar Mevzuatı 330,00 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 283,00 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 280,00 TL
Sağlık Mevzuatı 511,00 TL
Turizm Mevzuatı 382,00 TL
Vakıflar Mevzuatı 290,00 TL

Diğer Yayımlarımız

Türk Gümrük Tarife Cetveli 90,00 TL

Fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir.
(KDV Oranları Basılı %8, Elektronik Yayınlar %18, Dergi %1 'dir)