Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 130,00 TL
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 1.485,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 1.180,00 TL
MEVBANK Hukuk 2.478,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 7.375,00 TL
MEVBANK Vergi 2.803,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 2.478,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 2.478,00 TL
MEVBANK Dış Ticaret 2.567,00 TL
MEVBANK Gümrük 2.950,00 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 4.425,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 7.217,46 TL

Kitap

2022 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 400,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 4.829,26 TL

Kitap

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 181,00 TL
2022 İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğleri 173,00 TL
2022 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 116,00 TL
Tek Düzen Hesap Planı Kitabı 74,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 407,00 TL
Tarife Eşya Fihristi 159,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 803,86 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 751,80 TL
Damga Vergisi 841,48 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 862,86 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 862,86 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 862,86 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 862,86 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 862,86 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 933,52 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 2.483,42 TL
Harçlar Mevzuatı 841,48 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 1.447,42 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 1.481,28 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 938,48 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 868,62 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 1.026,88 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 745,90 TL
Vergi Usul Mevzuatı 2.333,76 TL
Vergi Anlaşmaları 444,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 333,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 2.390,20 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 1.017,30 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 2.758,94 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 1.259,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 1.392,78 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 1.601,84 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 1.457,78 TL
Sigortacılık Mevzuatı 961,98 TL
Ticaret Mevzuatı 2.120,58 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 909,92 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 1.628,52 TL
İhracat Mevzuatı 1.451,04 TL
İthalat Mevzuatı 3.195,12 TL
Kambiyo Mevzuatı 1.336,04 TL
Teşvik Mevzuatı 1.358,66 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 762,56 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 1.082,54 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 793,34 TL
Gümrük Anlaşmaları 1.684,86 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 7.424,56 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 2.343,34 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 824,96 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 950,04 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 1.067,10 TL
Bilişim Mevzuatı 1.088,16 TL
Çevre Mevzuatı 2.017,40 TL
Dernekler Mevzuatı 970,10 TL
Enerji Mevzuatı 2.386,86 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 1.213,86 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 2.972,66 TL
Gıda Mevzuatı 2.065,06 TL
İhale Mevzuatı 1.743,90 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 1.251,54 TL
İmar Mevzuatı 1.011,64 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 906,52 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 848,80 TL
Sağlık Mevzuatı 1.605,72 TL
Turizm Mevzuatı 1.211,06 TL
Vakıflar Mevzuatı 909,92 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.