Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Kitap

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 80,00 TL

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 770,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 542,80 TL
MEVBANK Hukuk 1.180,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 3.835,00 TL
MEVBANK Vergi 1.298,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 944,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 896,80 TL
MEVBANK Dış Ticaret 1.197,70 TL
MEVBANK Gümrük 1.380,60 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 1.475,00 TL
MEVBANK İnşaat ve Emlak 1.121,00 TL

Kitap

Vergi Kanunları Kitabı 2019 99,00 TL
Gümrük Mevzuatı Kitabı 100,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 2.885,80 TL

Kitap

2019 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 250,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 1.911,60 TL

Kitap

2019 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 103,00 TL

Ekonomik Setler

Dış Ticaret Mevzuatı Ekonomik Seti 2.463,90 TL

Kitap

2019 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Kitabı 103,00 TL
2019 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 68,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 241,00 TL
Tarife Eşya Fihristi 91,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 338,16 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 314,60 TL
Damga Vergisi 349,16 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 360,84 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 360,84 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 360,84 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 360,84 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 360,84 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 383,72 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 1.024,72 TL
Harçlar Mevzuatı 349,16 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 602,20 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 602,36 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 397,16 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 358,88 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 423,48 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 312,44 TL
Vergi Usul Mevzuatı 969,16 TL
Vergi Anlaşmaları 217,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 163,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 989,08 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 404,24 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1.119,80 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 538,92 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 575,28 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 667,20 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 606,20 TL
Sigortacılık Mevzuatı 396,48 TL
Ticaret Mevzuatı 885,20 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 375,08 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 698,36 TL
İhracat Mevzuatı 596,12 TL
İthalat Mevzuatı 1.277,08 TL
Kambiyo Mevzuatı 540,12 TL
Teşvik Mevzuatı 554,44 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 321,96 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 463,64 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 342,08 TL
Gümrük Anlaşmaları 737,48 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 2.876,60 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 971,28 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 342,68 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 389,12 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 445,76 TL
Bilişim Mevzuatı 443,76 TL
Dernekler Mevzuatı 397,76 TL
Çevre Mevzuatı 842,28 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 377,04 TL
Enerji Mevzuatı 974,56 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 505,40 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 1.204,92 TL
Gıda Mevzuatı 860,56 TL
İhale Mevzuatı 724,44 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 526,60 TL
İmar Mevzuatı 424,16 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 377,04 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 361,52 TL
Sağlık Mevzuatı 676,40 TL
Turizm Mevzuatı 499,76 TL
Vakıflar Mevzuatı 384,80 TL

Diğer Yayımlarımız

Türk Gümrük Tarife Cetveli 103,00 TL

Fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir.
(KDV oranları Basılı Yayımlar için %8, Basılı Dergi için %1, Elektronik Yayımlar ve Elektronik dergi için %18'dir.)