Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Kitap

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 80,00 TL

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 777,70 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 542,80 TL
MEVBANK Hukuk 1.180,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 3.835,00 TL
MEVBANK Vergi 1.298,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 944,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 896,80 TL
MEVBANK Dış Ticaret 1.197,70 TL
MEVBANK Gümrük 1.380,60 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 1.475,00 TL
MEVBANK İnşaat ve Emlak 1.121,00 TL

Kitap

Vergi Kanunları Kitabı 2019 106,92 TL
Gümrük Mevzuatı Kitabı 108,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 2.957,08 TL

Kitap

2019 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 270,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 1.951,52 TL

Kitap

2019 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 111,24 TL

Ekonomik Setler

Dış Ticaret Mevzuatı Ekonomik Seti 2.512,06 TL

Kitap

2019 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Kitabı 111,24 TL
2019 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 73,44 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 260,28 TL
Tarife Eşya Fihristi 98,28 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 349,92 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 325,08 TL
Damga Vergisi 359,64 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 372,60 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 372,60 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 372,60 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 372,60 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 372,60 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 394,20 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 1.054,08 TL
Harçlar Mevzuatı 359,64 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 621,00 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 616,68 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 411,48 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 369,36 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 435,24 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 322,92 TL
Vergi Usul Mevzuatı 999,00 TL
Vergi Anlaşmaları 234,36 TL
Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar 176,04 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 1.018,44 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 414,72 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1.152,36 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 560,52 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 591,84 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 691,20 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 625,32 TL
Sigortacılık Mevzuatı 408,24 TL
Ticaret Mevzuatı 913,68 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 385,56 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 726,84 TL
İhracat Mevzuatı 612,36 TL
İthalat Mevzuatı 1.318,68 TL
Kambiyo Mevzuatı 551,88 TL
Teşvik Mevzuatı 571,32 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 333,72 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 482,76 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 356,40 TL
Gümrük Anlaşmaları 772,20 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 2.918,20 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 1.000,08 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 353,16 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 399,60 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 460,08 TL
Bilişim Mevzuatı 455,76 TL
Dernekler Mevzuatı 408,24 TL
Çevre Mevzuatı 873,72 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 388,80 TL
Enerji Mevzuatı 1.004,40 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 521,64 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 1.238,76 TL
Gıda Mevzuatı 892,08 TL
İhale Mevzuatı 746,28 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 545,40 TL
İmar Mevzuatı 438,48 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 388,80 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 375,84 TL
Sağlık Mevzuatı 699,84 TL
Turizm Mevzuatı 514,08 TL
Vakıflar Mevzuatı 395,28 TL

Diğer Yayımlarımız

Türk Gümrük Tarife Cetveli 103,00 TL

Fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir.
(KDV oranları Basılı Yayımlar için %8, Basılı Dergi için %1, Elektronik Yayımlar ve Elektronik dergi için %18'dir.)