R.Gazete No: 31412

R.G. Tarihi: 3.3.2021

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

–– Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Yüksek Performanslı Binalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) BANKACILIK, BELEDİYE

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri

 

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı ENERJİ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2020/57, K: 2020/83 Sayılı Kararı SENDİKALAR VE TOPLU SÖZLEŞME, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/104, K: 2021/3 Sayılı Kararı SOSYAL SİGORTALAR, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2017/17753 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2018/2784 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------