R.Gazete No: 30828

R.G. Tarihi: 11.7.2019

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2015/2769 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/6/2019 Tarihli ve 2016/61250 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 08/07/2019 Tarihli ve 5002 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------