R.Gazete No: 30652

R.G. Tarihi: 11.1.2019

 

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 602)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10/01/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

–– Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ÇEVRE, KÜLLİYAT

–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik BANKACILIK, TÜKETİCİ VE REKABETİN KORUNMASI, KÜLLİYAT

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ DOĞAL AFETLER

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

 

----------o----------