R.Gazete No: 30953

R.G. Tarihi: 19.11.2019

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği KÜLLİYAT

–– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/48, K: 2019/74 Sayılı Kararı İŞ HUKUKU, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, KÜLLİYAT

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/150, K: 2019/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/2884 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------