R.Gazete No: 30857

R.G. Tarihi: 9.8.2019

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE, GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

— Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

— Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

— Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT, ENERJİ

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3) İTHALAT

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2019 Tarihli ve 8706 Sayılı Kararı

DÜZELTME

— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------