|-------------------------------------------------------------|
|      ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ       |
|------------------------------------------|------------------|
| Hizmet süresi;                           |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| a) 1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl     | 14 iş günü       |
| dahil) işçilere                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olan   | 20 iş günü       |
| işçilere                                 |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| c) 15 yıl (dahil) ve daha fazla olan     | 26 iş günü       |
| işçilere                                 |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| d) 18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük    | en az 20 iş günü |
| yaşta olan işçilere                      |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Not: 1) Cumartesi günü izin süresine dahildir. İzin süresine|
| rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri|
| izin süresinden sayılmaz.                                   |
| 2) İşçi ayrıca, 4 güne kadar ücretsiz yol izni kullanabilir |
| 3) Hizmet süresi, işe başlanılan her iş yerinde yeniden     |
| başlar.                                                     |
| 4) Yıllık izin ücreti, 1.10.2008 tarihinden itibaren, iş    |
|kazası ve meslek hastalığı primi dahil, bütün sigorta        |
|primlerine tabidir.                                          |
| 5) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin |
|süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.                  |
|-------------------------------------------------------------|