SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ                                                                                                

 

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2022 - 31.12.2022 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 5.004,00 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 37.530,00 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

 

 

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 3.577,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 26.831,40 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

 

 

 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 2.943,00 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 22.072,50 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

 

 

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2019 - 31.12.2019 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 2.558,40 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 19,188,00 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 2.029,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 15.221,40 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 1.777,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 13.331,40 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 1.647,00 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 10.705,50 TL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2015 - 30.6.2015 tarihleri arası)   | (1.7.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 1.201,50 TL                              | 1.273,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 7.809,90 TL                              | 8.277,90 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2014 - 30.6.2014 tarihleri arası)   | (1.7.2014 - 31.12.2014 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 1.071,00 TL                              | 1.134,00 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 6.961,50 TL                              | 7.371,00 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2013 - 30.6.2013 tarihleri arası)   | (1.7.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 978,60 TL                                | 1.021,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 6.360,90 TL                              | 6.639,90 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2012 - 30.6.2012 tarihleri arası)   | (1.7.2012 - 31.12.2012 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 886,50 TL                                | 940,50 TL                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 5.762,40 TL                              | 6.113,40 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2011 - 30.6.2011 tarihleri arası)   | (1.7.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 796,50 TL                                | 837,00 TL                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 5.177,40 TL                              | 5.440,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2010 - 30.6.2010 tarihleri arası)   | (1.7.2010 - 31.12.2010 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 729,00 TL                                | 760,50 TL                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 4.738,50 TL                              | 4.943,40 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2009 - 30.6.2009 tarihleri arası)   | (1.7.2009 - 31.12.2009 tarihleri arası) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 666,00 TL                                | 693,00 TL                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 4.329,00 TL                              | 4.504,50 TL                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2008 - 30.6.2008 tarihleri arası)   | (1.7.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 608,40 YTL                               | 638,70 YTL                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 3.954,60 YTL                             | 4.151,70 YTL                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                   | (1.1.2007 - 30.6.2007 tarihleri arası)   | (1.7.2007 - 31.12.2007 tarihleri arası)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) Aylık kazancın alt sınırı      | 562,50 YTL                               | 585,00 YTL                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| b) Aylık kazancın üst sınırı      | 3.656,40 YTL                             | 3.802,50 YTL                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Sigortalının brüt ücreti:                                                                                            |
|    - Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise alınan ücret üzerinden,                                                  |
|    - Sigortanın tavanından yüksek ise sigortanın tavanından,                                                            |
|    - Sigortanın tabanından düşük ise sigortanın tabanından,                                                             |
|      sigorta primi hesap edilir.                                                                                        |
| 2) Aylık ücretler 30'a bölünerek günlük ücretler bulunur.                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|