|-------------------------------------------------------------|
|       1.9.2013'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI            |
|           (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden)               |
|-------------------------------------------------------------|
|A-1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR                     |
|--------------------------------|---------|------------------|
|                                |Sigortalı|İşveren  |Toplam  |
|Sigorta Kolları                 |Payı (%) |Payı (%) |(%)     |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |         |         |        |
|Primi (İş Kazası, Meslek        |         |         |        |
|Hastalığı, Hastalık ve Analık   |   -     |   2     |   2    |
|Sigortası)                      |         |         |        |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |   5     |  7,5    | 12,5   |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |         |         |        |
|Sigortaları Primi               |   9     |   11*   |   20   |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |         |         |        |
|Sigortaları Primi (Fiili Hizmet |   9     |  12-14  | 21-23  |
|Gün Sayısı Eklenecek İşlerde)   |         |         |        |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|Toplam Prim Oranı               |  14     |20,5-23,5|34,5-37,5|
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|2) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLER                          |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|a) Sosyal Güvenlik Destek Primi |  7,5    |  22,5   |  30    |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|b) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |         |         |        |
|Primi                           |   -     |    2    |   2    |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|Toplam Prim Oranı               |  7,5    |   24,5  |  32    |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|B-1)4/b KAPSAMINDA KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN  |
|SİGORTALILAR                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
|Sigorta Kolları                 |  Sigortalı Payı (%)        |
|--------------------------------|----------------------------|
|a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |                            |
|Primi                           |             2              |
|--------------------------------|----------------------------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |            12,5            |
|--------------------------------|----------------------------|
|c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |                            |
|Sigortaları Primi               |             20**           |
|--------------------------------|----------------------------|
|Toplam Prim Oranı               |            34,5            |
|--------------------------------|----------------------------|
|2) 4/b KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLER                          |
|------------------------------------------|------------------|
|                 |2015 Temmuz-2016 Şubat  |2016 Mart Ayından |
|                 |       Dönemi  (%)      |  İtibaren (%)    |
|-----------------|------------------------|------------------|
|Emekli Aylığı    |                        |                  |
|Üzerinden        |         10             |        0         |
|Sosyal Güvenlik  |                        |                  |
|Destek Primi     |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|                 |2008    |2009    |2010    |2011 ila 2015   |
|                 |Yılında |Yılında |Yılında |Yıllarında      |
|                 |(%)     |(%)     |(%)     |(%)             |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|Emekli Aylığı    |        |        |        |                |
|Üzerinden        |  12    |  13    |  14    |      15        |
|Sosyal Güvenlik  |        |        |        |                |
|Destek Primi     |        |        |        |                |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|C-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ                                 |
|-------------------------------------------------------------|
|Sigorta Kolları                 |      Sigortalı Payı (%)    |
|--------------------------------|----------------------------|
|a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |                            |
|Sigortaları Primi               |            20              |
|--------------------------------|----------------------------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |            12              |
|--------------------------------|----------------------------|
|Toplam Prim Oranı               |            32              |
|--------------------------------|----------------------------|
| * Bu orandan yapılan indirim şartları için 5510 sayılı      |
|   Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine bakınız. |
|                                                             |
|** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince, 1.10.2016      |
|   tarihinden itibaren 5 puanlık kısma isabet eden tutar     |
|   Kanundaki şartlarla, Hazinece karşılanacaktır.            |
|-------------------------------------------------------------|

        ...............................................

|-------------------------------------------------------------|
|       1.10.2008'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI           |
|           (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden)               |
|-------------------------------------------------------------|
|A-1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR                     |
|--------------------------------|---------|------------------|
|                                |Sigortalı|İşveren  |Toplam  |
|Sigorta Kolları                 |Payı (%) |Payı (%) |(%)     |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |         |         |        |
|Primi (İş Kazası, Meslek        |         |         |        |
|Hastalığı, Hastalık ve Analık   |   -     | 1-6,5*  | 1-6,5* |
|Sigortası)                      |         |         |        |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |   5     |  7,5    | 12,5   |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |         |         |        |
|Sigortaları Primi               |   9     |   11**  |   20   |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |         |         |        |
|Sigortaları Primi (Fiili Hizmet |   9     |  12-14  | 21-23  |
|Gün Sayısı Eklenecek İşlerde)   |         |         |        |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|Toplam Prim Oranı               |  14     | 19,5-28 |33,5-42 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|2) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLER                          |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|a) Sosyal Güvenlik Destek Primi |  7,5    |  22,5   |  30    |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|b) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |         |         |        |
|Primi                           |   -     |  1-6,5  |1-6,5*  |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|Toplam Prim Oranı               |  7,5    |23,5-29  |31-36,5 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
|B-1)4/b KAPSAMINDA KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN  |
|SİGORTALILAR                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
|Sigorta Kolları                 |  Sigortalı Payı (%)        |
|--------------------------------|----------------------------|
|a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları  |                            |
|Primi                           |            1-6,5*          |
|--------------------------------|----------------------------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |            12,5            |
|--------------------------------|----------------------------|
|c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm    |                            |
|Sigortaları Primi               |             20             |
|--------------------------------|----------------------------|
|Toplam Prim Oranı               |         33,5-39            |
|--------------------------------|----------------------------|
|2) 4/b KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLER                          |
|-------------------------------------------------------------|
|                 |2008    |2009    |2010    |2011 ve Sonraki |
|                 |Yılında |Yılında |Yılında |Yıllarda        |
|                 |(%)     |(%)     |(%)     |(%)             |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|Emekli Aylığı    |        |        |        |                |
|Üzerinden        |  12    |  13    |  14    |      15        |
|Sosyal Güvenlik  |        |        |        |                |
|Destek Primi     |        |        |        |                |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|C-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ                                 |
|-------------------------------------------------------------|
|Sigorta Kolları                 |      Sigortalı Payı (%)    |
|--------------------------------|----------------------------|
|a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm   |                            |
|Sigortaları Primi               |            20              |
|--------------------------------|----------------------------|
|b) Genel Sağlık Sigortası Primi |            12              |
|--------------------------------|----------------------------|
|Toplam Prim Oranı               |            32              |
|--------------------------------|----------------------------|
| *  İşyeri tehlike sınıfına göre prim oranları               |
|    değişmektedir.                                           |
| ** Bu orandan 5 puanlık indirim şartları için 5510 sayılı   |
|    Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine bakınız.|
|-------------------------------------------------------------|