2022 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                
32.000 TL'ye kadar

%15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası                

%20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde    
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası              

%27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000TL), fazlası                                            %35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, (ücret      
gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için
281.500 TL) fazlası                                              

%40

 
 
2021 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                
24.000 TL'ye kadar

%15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası                 

%20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde     
190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası               

%27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası                                            %35
650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, (ücret      
gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için
207.390 TL) fazlası                                               

 %40

 
 
 
 
2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ*                   
22.000 TL'ye kadar

%15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası                 

%20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde     
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası               

%27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası                                            %35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret      
gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için
191.070 TL) fazlası                                               

 %40

 * GVK geçici madde 91 uyarınca, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, 103. maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır. 
 
 
 
2019 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ*                   
18.000 TL'ye kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası                 

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde     
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası               

%27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası                                            %35
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL, (ücret      
gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için
159.460 TL) fazlası                                               

 %40

 * Tarife, 7194 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilmiş olup 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07/12/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
 * GVK geçici madde 91 uyarınca, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, 103. maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır. 
 
2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   
14.800 TL'ye kadar

%15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                 

%20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde     
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası               

%27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480  TL, (ücret      
gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için
29.280 TL) fazlası                                               

 %35

 
 

|---------------------------------------------------------------------------|
|2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 13.000 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası               |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için     |    |
| 26.950 TL) fazlası                                                |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.600 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası               |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için     |      |
| 26.970 TL) fazlası                                                |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 12.000 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası               |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için     |      |
| 25.990 TL) fazlası                                                |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 11.000 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası                |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL)|       |
| fazlası                                                           |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2013 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 10.700 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL), fazlası                |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL)|       |
| fazlası                                                           |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 TL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası                 |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL), fazlası                |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL)|       |
| fazlası                                                           |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2011 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 9.400 TL'ye kadar                                                 |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası                  |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası                |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL)|       |
| fazlası                                                           |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2010 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 8.800 TL'ye kadar                                                 |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası                  |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, (ücret gelirlerinde     |       |
| 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası                |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, (ücret      |       |
| gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL)|       |
| fazlası                                                           |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2010 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ (*)               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 8.800 TL'ye kadar                                                 |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası                  |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası                 |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası     |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

-------------

(*) 6009 s. Kanunla değiştirilmeden önceki şeklidir.

|---------------------------------------------------------------------------|
|2009 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 8.700 TL'ye kadar                                                 |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası                  |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası                 |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası     |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2008 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 7.800 YTL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlası               |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlası              |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 44.700 YTL'den fazlasının 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlası  |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|2007 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 7.500 YTL'ye kadar                                                |%15    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası               |%20    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası              |%27    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası   |%35    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|