ASGARİ ÜCRET (2022)        

(17.12.2021 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre)

1.1.2022- 31.12.2022 tarihleri arası

5.004,00 TL*

* Brüt asgari ücret miktarıdır.

ASGARİ ÜCRET (2021)        

 

 

 

 

 

(30.12.2020 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre) 

 

1.1.2021- 31.12.2021 tarihleri arası

3.577,50 TL*

 

* Brüt asgari ücret miktarıdır.

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET (2020)        

 

(27.12.2019 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre) 

 

1.1.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası

2.943,00 TL*

 

* Brüt asgari ücret miktarıdır.

 

 

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET (2019)        

 

(27.12.2018 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre ) 

 

1.1.2019 - 31.12.2019 tarihleri arası

2.558,40 TL*

 

* Brüt asgari ücret miktarıdır.

 

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET (2018)        

(30.12.2017 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre )                

|----------------------------------------|
| (1.1.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası)|
|----------------------------------------|
| 2.029,50 TL                            |
|----------------------------------------|
 
 
 
 ASGARİ ÜCRET (2017)

(30.12.2016 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre )                

|----------------------------------------|
| (1.1.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası)|
|----------------------------------------|
| 1.777,50 TL (*)                        |
|----------------------------------------|

 

 

(*) Asgari ücrette prim desteği için 5510 sayılı Kanunun 71. maddesine bakınız.
 
 
ASGARİ ÜCRET (2016)
|----------------------------------------|
| (1.1.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası)|
|----------------------------------------|
| 1.647,00 TL (*)                        |
|----------------------------------------|

 

 

(*) Asgari ücrette prim desteği için 5510 sayılı Kanunun Geçici 68. maddesine bakınız.
 

 

|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET (2015)                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1.1.2015 - 30.6.2015 tarihleri arası) | (1.7.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası)  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.201,50 TL                            | 1.273,50 TL                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|

 

 

|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET (2014)                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1.1.2014 - 30.6.2014 tarihleri arası) | (1.7.2014 - 31.12.2014 tarihleri arası)  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.071,00 TL                            | 1.134,00 TL                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|

 

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | (1.1.2013 - 30.6.2013 tarihleri arası)   | (1.7.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası)|
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için              | 978,60 TL                                | 1.021,50 TL                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için          | 839,10 TL                                | 877,50 TL                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|

 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | (1.1.2012 - 30.6.2012 tarihleri arası)   | (1.7.2012 - 31.12.2012 tarihleri arası) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için             | 886,50 TL                                | 940,50 TL                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için         | 760,50 TL                                | 805,50 TL                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | (1.1.2011 - 30.6.2011 tarihleri arası)   | (1.7.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için           | 796,50 TL                                | 837,00 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için       | 679,50 TL                                | 715,50 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | (1.1.2010 - 30.6.2010 tarihleri arası)   | (1.7.2010 - 31.12.2010 tarihleri arası)  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için           | 729,00 TL                                | 760,50 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için       | 621,00 TL                                | 648,00 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | (1.1.2009 - 30.6.2009 tarihleri arası)   | (1.7.2009 - 31.12.2009 tarihleri arası)  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için           | 666,00 TL                                | 693,00 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için       | 567,00 TL                                | 589,50 TL                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

 

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASGARİ ÜCRET                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | (1.1.2008 - 30.6.2008 tarihleri arası)   | (1.7.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası)  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için           | 608,40 YTL                               | 638,70 YTL                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için       | 515,40 YTL                               | 540, 60 YTL                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | (1.1.2007 - 30.6.2007 tarihleri arası)   | (1.7.2007 - 31.12.2007 tarihleri arası)  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşından büyükler için           | 562,50 YTL                               | 585,00 YTL                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 16 yaşını doldurmamışlar için       | 476,70 YTL                               | 491,40 YTL                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|