֖nemli Bilgiler

Adet: 7

01 Ocak 2021

Asgari Ücret


ASGARİ ÜCRET (2022) (17.12.2021 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 'na göre) ...
01 Ocak 2021

Fiş Düzenleme Sınırı


Yıllar Fatura Verme Mecburiyeti (Fiş Düzenleme Sınırı) 2022 2.000 TL(534 No.lu G.Tebliğ) 2021 1.500 TL (513 No.lu G. Tebliğ) 2020 1.400 TL (510 No.lu G ...
01 Ocak 2021

Gelir Vergisi Tarifesi


2022 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 32.000 TL'ye kadar %15 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20 170.000 TL'nin ...
01 Ocak 2021

Kıdem Tazminatı Tavanı


KIDEM TAZMİNATI TAVANI ...
01 Ocak 2021

Sigorta Primine Esas Kazanç


SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ...
01 Ocak 2019

SGK Prim Oranları


1.9.2013'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden) A 1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR ...
10 Haziran 2003

Yıllık Ücretli İzin Süreleri


ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ Hizmet süresi; a) 1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl 14 iş günü ...