֖nemli Bilgiler

Adet: 7

27 Aralık 2018

Asgari Ücret


ASGARİ ÜCRET (2019) (27.12.2018 R.G. tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 'na göre ) ...
31 Aralık 2018

Fiş Düzenleme Sınırı


Yıllar Fatura Verme Mecburiyeti (Fiş Düzenleme Sınırı) 2019 1200 TL ( 504 No.lu G. Tebliğ ) 2018 ...
31 Aralık 2018

Gelir Vergisi Tarifesi


2019 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 18.000 TL'ye kadar %15 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20 98.000 TL'nin 4 ...
08 Ocak 2019

Kıdem Tazminatı Tavanı


KIDEM TAZMİNATI TAVANI ...
27 Aralık 2018

Sigorta Primine Esas Kazanç


SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ...
01 Ocak 2019

SGK Prim Oranları


1.9.2013'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden) A 1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR ...
10 Haziran 2003

Yıllık Ücretli İzin Süreleri


ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ Hizmet süresi; a) 1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl 14 iş günü ...