Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

12 Şubat 2020

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA ...
12 Şubat 2020

Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2095)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2095 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2095 Karar Tarihi: 11.2.2020 Antalya İli, Kumluca İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tekirova Adrasan Gelidonya Burnu Ara ...
12 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2105)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak veya aynı bent uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına diğer idarelerce yaptırılacak mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2105 Karar Tarihi: 11.2.2020 Ekli "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ...
12 Şubat 2020

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2103)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 2103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2103 Karar Tarihi: 11.2.2020 İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının ekli haritada ...
12 Şubat 2020

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin 2104 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2104 Karar Tarihi: 11.2.2020 Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında öde ...
12 Şubat 2020

Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2096)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2096 Karar Tarihi: 11.2.2020 Muğla İli, Bodrum İlçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yen ...
12 Şubat 2020

Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2094)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2094 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2094 Karar Tarihi: 11.2.2020 Van ili, Başkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal ...
12 Şubat 2020

Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde Bulunan Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2097)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde Bulunan Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2097 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2097 Karar Tarihi: 11.2.2020 Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde bulunan Geyikbayırı Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ...
12 Şubat 2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Ticaret Bakanlığından: SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
11 Şubat 2020

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2)


11.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin 2020/2 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31036 R.G. Tarihi: 11.2.2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER A ...