Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

19 Şubat 2020

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
19 Şubat 2020

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği


19.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri, bulaşanlar, hedef dışı yemlere taşınması önlenemeyen koksidiyostatların ve histomonostatların hayvansal gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları, ambalajlama, etiketleme, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri, numune alma ve analiz metotları, taşıma ve depolama ile ilgili yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar, coğrafi işaretle ilgili özel hükümler ile diğer bazı gıda ve/veya gıda gruplarına ilişkin özel hükümlerin belirlenmesine dair kuralları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31044 R.G. Tarihi: 19.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ...
18 Şubat 2020

Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
18 Şubat 2020

Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
18 Şubat 2020

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
18 Şubat 2020

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
18 Şubat 2020

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
18 Şubat 2020

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
18 Şubat 2020

Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPI ...
18 Şubat 2020

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31043 R.G. Tarihi: 18.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...