Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Şubat 2020

22/10/2004 Tarihli ve 2004/8328 s. BKK.'da Yer Alan, Bazı Alanların Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hk. (Karar Sayısı:2155)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de 22/10/2004 Tarihli ve 2004/8328 s. BKK.'da Yer Alan, Bazı Alanların Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 2155 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2155 Karar Tarihi: 24.2.2020 22/10/2004 tarihli ve 2004/8328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan, bazı alanların K ...
25 Şubat 2020

Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2141 Karar Tarihi: 24.2.2020 Ekli "Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün M ...
25 Şubat 2020

7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7222 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Kanun No. 7222 Kabul Tarihi: 20/2/2020 MADDE 1 ...
25 Şubat 2020

TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/17)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 1036 CIVATALAR DELİK BAŞLI, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG MS 2019/38)'DE DEĞİŞ ...
25 Şubat 2020

TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/33)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/18)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/33)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS EN 22568 PAFTA LOKMALARI VE PAFTA KOLLARI ELLE VE MAKİNA İLE ÇALIŞAN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (T ...
25 Şubat 2020

Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2139)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 2139 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2139 Karar Tarihi: 24.2.2020 6 Aralık 2019 tarihinde Bakü'de imzalanan ekli "Türkiye Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma K ...
25 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2141)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2141 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2141 Karar Tarihi: 24.2.2020 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişinev'de imzalanan ve 7200 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekl ...
25 Şubat 2020

TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/16)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 1033 CIVATALAR VE SOMUNLAR ANKRAJ İÇİN, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG MS 2019/ ...
25 Şubat 2020

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)


25.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31050 R.G. Tarihi: 25.2.2020 Karar Sayısı : 2151 Karar Tarihi: 24.2.2020 Ekli "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Ya ...
23 Şubat 2020

Sigorta Primi Alt Sınırı İlave Puan Uygulaması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2137)


23.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Sigorta Primi Alt Sınırı İlave Puan Uygulaması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31048 R.G. Tarihi: 23.2.2020 Karar Sayısı : 2137 Karar Tarihi: 22.2.2020 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesini ...