R.Gazete No: 31412

R.G. Tarihi: 3.3.2021

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 10045-17

Karar Tarihi: 25/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 tarihli toplantısında; 2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2000 MW'lık rüzgar sanıra li kapasitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 09/02/2021 tarihli ve 21789 sayılı yazısı ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde yatırımcılara tahsis edilmesine karar verildiğinin bildirilmesi nedeniyle Kurumca, TEİAŞ'ın 15/05/2015 tarihli ve BG5UA0ZC barkod numaralı yazısı ile bildirilen söz konusu 2000 MW kapasiteye ilişkin rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusu alınmamasına,

karar verilmiştir.

----------o----------