Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


31.12.2019 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: 2020 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ...
31 Aralık 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/336] Sayılı KararR.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/336] Kon ...
31 Aralık 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/335] Sayılı KararR.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/335] ...
31 Aralık 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/334] Sayılı KararR.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/334] ...
31 Aralık 2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) Amaç ve kapsam MADDE ...
31 Aralık 2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/2) Amaç ve kapsam ...
31 Aralık 2019

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
31 Aralık 2019

7197 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu


31.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de, 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 (Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Kanun No. 7197 Kabul Tarihi: 21/12/2019 2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve ...
31 Aralık 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332] Sayılı KararR.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/332] ...
31 Aralık 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/333] Sayılı KararR.Gazete No: 30995 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/333] ...