Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 780

09 Temmuz 2019

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


9.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30826 R.G. Tarihi: 9.7.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Temmuz 2019

Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 17.6.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)'ndan: RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN ...
08 Temmuz 2019

Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/5)


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2.6.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TE ...
08 Temmuz 2019

Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18.1.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAK ...
08 Temmuz 2019

Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 19.2.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN ...
08 Temmuz 2019

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ V ...
08 Temmuz 2019

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETER ...
08 Temmuz 2019

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 20.3.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
08 Temmuz 2019

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MAD ...
08 Temmuz 2019

El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.7.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30825 (Mük.) R.G. Tarihi: 8.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...