Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

04 Aralık 2019

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan: İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
04 Aralık 2019

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


4.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
04 Aralık 2019

TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS 2019/19)


4.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, TS 2337-8 (Ocak 2019) "Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler" standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 2337 8 PİMLER BÖLÜM: 8 METRİK VİDA DİŞLİ VE KONİK UZUNLUĞU SABİT KONİK PİMLER STANDARDI İLE İLGİL ...
04 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695 Sayılı KararıR.Gazete No: 30968 R.G. Tarihi: 4.12.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8695 Karar Tarihi: 28/ ...
03 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 İçişleri Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
03 Aralık 2019

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7) BİRİNCİ BÖLÜM ...
03 Aralık 2019

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR ...
03 Aralık 2019

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MAD ...
03 Aralık 2019

31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/9/2007 tarihli ve 26645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 31/12/2001 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAH ...
03 Aralık 2019

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2 ...