Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 980

11 Eylül 2019

Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1512)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1512) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1512 Karar Tarihi: 10.9.2019 Denizli İli, Buldan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kamara Traverten ...
11 Eylül 2019

Osmaniye İli, Kadirli ve Düziçi İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1514)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Osmaniye İli, Kadirli ve Düziçi İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1514) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1514 Karar Tarihi: 10.9.2019 Osmaniye İli, Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ka ...
11 Eylül 2019

Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1515)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1515) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1515 Karar Tarihi: 10.9.2019 Van İli, Gevaş İlçesinde bulunan Kuzu Adası potansiyel doğal sit alanı kapsam ...
11 Eylül 2019

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1517)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1517) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1517 Karar Tarihi: 10.9.2019 Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm ...
11 Eylül 2019

Adana İli, Karataş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1518)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Adana İli, Karataş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1518) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1518 Karar Tarihi: 10.9.2019 Adana İli, Karataş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit A ...
11 Eylül 2019

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MEN ...
11 Eylül 2019

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE GÖREV YAPAN GÖNÜLLÜLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...
11 Eylül 2019

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/27, K: 2019/56 Sayılı Kararı


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Anayasa Mahkemesi Kararı ile; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan "...yaptırır." ibaresinin "itfaiye hizmeti" yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Say ısı : 2019/27 Karar Sayısı : 2019/56 Karar Tarihi: 26/6/2019 ...
07 Eylül 2019

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
07 Eylül 2019

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...