Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 991

13 Eylül 2019

Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Adalet Bakanlığından: HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
13 Eylül 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 46)


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kararname Numarası: 46 Karar Tarihi: 12.9.2019 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BAK ...
13 Eylül 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1529)


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Karar Sayısı: 1529 Karar Tarihi: 12.9.2019 Ekli "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişki ...
13 Eylül 2019

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31/3/2012tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinde değişik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığından: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
13 Eylül 2019

Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi ile Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1532)


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi ile Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1532) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Karar Sayısı: 1532 Karar Tarihi: 12.9.2019 Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin ...
13 Eylül 2019

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve ...
13 Eylül 2019

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
13 Eylül 2019

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
13 Eylül 2019

Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30887 R.G. Tarihi: 13.9.2019 Adalet Bakanlığından: HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
12 Eylül 2019

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 45)


12.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinide değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30886 R.G. Tarihi: 12.9.2019 Kararname Numarası : 45 Karar Tarihi: 11.9.2019 CUMHURBA ŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK ...