Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 991

27 Temmuz 2019

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30844 R.G. Tarihi: 27.7.2019 İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
27 Temmuz 2019

Gemi Boya Yönetmeliği


27.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; gemilerin karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30844 R.G. Tarihi: 27.7.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEMİ BOYA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ...
27 Temmuz 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)


27.7.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30844 R.G. Tarihi: 27.7.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİ ...
26 Temmuz 2019

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26.7.2019)


26.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5.2.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30843 R.G. Tarihi: 26.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
25 Temmuz 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1362 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 ...
25 Temmuz 2019

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1360)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 29.6.2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1360 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödeneecek Aylıklara İlişkin Kararda Değ ...
25 Temmuz 2019

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Karar Sayısı: 1361 Karar Tarihi: 24.7.2019 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda De ...
25 Temmuz 2019

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6)


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 22.4.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Ticaret Bakanlığından: GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2018/1, K: 2018/4)R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 DANIŞTAY KARARI Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 2018/1 Karar No : 2018/4 ÖZÜ : Astsubay sınıf ...
25 Temmuz 2019

7184 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


25.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de 7184 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30842 R.G. Tarihi: 25.7.2019 Kanun No. 7184 Kabul Tarihi: 11/7/2019 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONA ...