Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

11 Eylül 2019

Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1515)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, Gevaş İlçesinde Bulunan Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1515) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1515 Karar Tarihi: 10.9.2019 Van İli, Gevaş İlçesinde bulunan Kuzu Adası potansiyel doğal sit alanı kapsam ...
11 Eylül 2019

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1517)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1517) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1517 Karar Tarihi: 10.9.2019 Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm ...
11 Eylül 2019

Adana İli, Karataş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1518)


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Adana İli, Karataş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1518) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Karar Sayısı: 1518 Karar Tarihi: 10.9.2019 Adana İli, Karataş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü Doğal Sit A ...
11 Eylül 2019

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MEN ...
11 Eylül 2019

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik


11.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
R.Gazete No: 30885 R.G. Tarihi: 11.9.2019 Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE GÖREV YAPAN GÖNÜLLÜLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...
07 Eylül 2019

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
07 Eylül 2019

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
07 Eylül 2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞ ...
07 Eylül 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi : 03/09/2019 Karar No : 2019/265 Toplantı Sıra Sayısı : 2019/32 ...
07 Eylül 2019

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YU ...