Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 991

10 Ağustos 2019

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)


10.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30858 R.G. Tarihi: 10.8.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4 ...
10 Ağustos 2019

Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


10.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30858 R.G. Tarihi: 10.8.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MOTORLU ARAÇLARIN VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR SUSTURUCU SİSTEMLERİNİN SES SEVİYELERİ İLE İLGİ ...
10 Ağustos 2019

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)


10.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30858 R.G. Tarihi: 10.8.2019 Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/20)’NDE ...
09 Ağustos 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)R.Gazete No: 30857 R.G. Tarihi: 9.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/3) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebl ...
09 Ağustos 2019

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21.12.2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30857 R.G. Tarihi: 9.8.2019 Ticaret Bakanlığından: LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
09 Ağustos 2019

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik


9.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30857 R.G. Tarihi: 9.8.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KONU KARA TAŞITLA ...
09 Ağustos 2019

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


9.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30857 R.G. Tarihi: 9.8.2019 Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİ ...
09 Ağustos 2019

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14.4.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30857 R.G. Tarihi: 9.8.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMEL ...
08 Ağustos 2019

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)


8.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile, 24.6.1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30856 R.G. Tarihi: 8.8.2019 İçişleri Bakanlığından: MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK Y ...
08 Ağustos 2019

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4.3.2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30856 R.G. Tarihi: 8.8.2019 Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE ...