Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Aralık 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE KÜLTÜR YAYINLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN ...
27 Aralık 2019

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
27 Aralık 2019

VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında DuyuruVERBİS'E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Kara ...
27 Aralık 2019

"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: "CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2 ...
27 Aralık 2019

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/8)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalatta 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1995/5/AT)'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ...
27 Aralık 2019

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1'de belirtilen ürünlerin, ithalatta 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/15) Amaç ...
27 Aralık 2019

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/14)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin, ithalatta 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/14) Amaç ve kaps ...
27 Aralık 2019

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ek-1'de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/12) Amaç ve kap ...
27 Aralık 2019

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/11)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ek-1'de belirtilen ürünlerin, ithalatta 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/11) Am ...
27 Aralık 2019

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/10)


27.12.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ek-1'de belirtilen ürünlerin, ithalatta 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30991 (Mük.) R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/10) Amaç ve kapsam MADD ...