R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4608E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XXI/0560E.424 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.