R.Gazete No: 30848

R.G. Tarihi: 31.7.2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2019" şeklinde, "1/1/2019" ibaresi ise "1/1/2020" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5036E.02 (T.C. Külliyatı),

     

    EM/3154E.486 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.