R.Gazete No: 30844

R.G. Tarihi: 27.7.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 8466

Karar Tarihi: 25/07/2019

 

Kurul Başkanlığının 24.07.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.07.2019 tarih ve 12509071-113-E. 13387 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) geçici 2 nci maddesi kapsamında bulunan Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "para havalesi" hizmetini yürütmek üzere Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

----------o----------