R.Gazete No: 30680

R.G. Tarihi: 8.2.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 8226

Karar Tarihi: 01/02/2019

 

Kurul Başkanlığının 31.01.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.01.2019 tarih ve 12509071-103.01.01-E.2063 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

-   Eren Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

-   Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

----------o----------