R.Gazete No: 30747

R.G. Tarihi: 16.4.2019

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI

TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE

TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2019" tarihi "1/1/2024" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    D/0506F.436 (Sosyal Sigortalar Mevzuatı) No.lu belgededir.