R.Gazete No: 30733

R.G. Tarihi: 2.4.2019

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 19/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "üç ay içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak."

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

     XXX/5764E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.