R.Gazete No: 30789

R.G. Tarihi: 30.5.2019

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

MASTERCARD PAYMENT TRANSACTİON SERVİCES TURKEY BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN (MPTS) "MASTERPASS HİZMETİ'NE İLİŞKİN VERİLMİŞ

 OLAN İZNİN MPTS'NİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Karar Sayısı:10748/20347

Karar Tarihi: 24 Mayıs 2019

 

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin (MPTS) yürütmekte olduğu "Masterpass Hizmeti"nin, ödeme sistemi işletmek üzere 22/6/2017 tarih ve 10472/20071 sayılı Karar ile MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından, MPTS'nin talebi doğrultusunda çıkartılmasına, 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

-----------o----------