R.Gazete No: 30777

R.G. Tarihi: 17.5.2019

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 16/11/2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir."

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İkinci Başkanın da bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından belirlenen bir üye Başkana vekalet eder."

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    BL/222E.400 (Bilişim Mevzuatı),

     

    XXX/5733E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.