R.Gazete No: 30763

R.G. Tarihi: 3.5.2019

 

Karar Sayısı: 1027

Karar Tarihi: 2.5.2019

 

Ekli "Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/7/1997 tarihli ve 97/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1.