TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

R.Gazete No: 30781

R.G. Tarihi: 22.5.2019

Kanun No. 7173

Kabul Tarihi: 8/5/2019

 

MADDE 1- (1) 9 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------