R.Gazete No: 30780

R.G. Tarihi: 21.5.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.04-[01/140]

Konu: İşletme Tanımı (TFRS 3'te Yapılan Değişiklikler)

Karar Tarihi: 16/05/2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından "Definition of Business (Amendments to IFRS 3)" başlığıyla yayımlanan "İşletme Tanımı (TFRS 3'te Yapılan Değişiklikler)"in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------