R.Gazete No: 30780

R.G. Tarihi: 21.5.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.04-[01/132]

Konu: Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal

             Raporlamasına İlişkin Kavramsal

             Çerçeve'nin Yayımlanması

Karar Tarihi: 16/05/2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının (FFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, "Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve"nin yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------