R.Gazete No: 30762

R.G. Tarihi: 2.5.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 17/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),"

 

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    G1/1615E.010 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı),

     

    XXX/4285E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.