R.Gazete No: 30782

R.G. Tarihi: 23.5.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –19/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    VII/1580E.500 (Belediye Mevzuatı),

     

    XXX/3594E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.