R.Gazete No: 30769

R.G. Tarihi: 9.5.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8352

Karar Tarihi: 03/05/2019

Kurul Başkanlığının 02.05.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.05.2019 tarih ve 32521522-101.01.05[48]-E.8186 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

ICBC Turkey Bank A.Ş.'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme de dâhil olmak üzere işbirliği yapması konusunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------