R.Gazete No: 30722

R.G. Tarihi: 22.3.2019

Karar Sayısı:845

Karar Tarihi: 21.3.2019

 

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Kanunim 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar"a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır."

 

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Karar;

   

  KDV/3065D.033 (Katma Değer Vergisi Mevzuatı),

   

  II/2985D.100 (Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı),

   

  G2/0474D.153 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli) No.lu belgelerdedir.