R.Gazete No: 30720

R.G. Tarihi: 20.3.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 158)  1

 

MADDE 14/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

"

|--------------|----------------------------------------|

| 20           | Kırşehir Gümrük Müdürlüğü              |
|--------------|----------------------------------------|

                                                                                                                 "

MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

    G1/1615F.840 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgededir.