R.Gazete No: 30816

R.G. Tarihi: 29.6.2019

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/13)  1

 

MADDE 1 –12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00'dır.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tır."

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40'tır.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00'dır."

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  BM/4389F.767 (Bankacılık Mevzuatı),

   

  XIX/4077F.280 (Tüketici ve Rekabetin Korunması Mevzuatı)

   

  No.lu belgelerdedir.