R.Gazete No: 30887

R.G. Tarihi: 13.9.2019

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –31/3/2012tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 190 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4728E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.