R.Gazete No: 30877

R.G. Tarihi: 3.9.2019

Türkiye İş Kurumundan:

 

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelikTYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4942E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    B/1475E.814 (İş Hukuku Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.