R.Gazete No: 30929

R.G. Tarihi: 25.10.2019

 

Karar Sayısı: 1721

Karar Tarihi: 24.10.2019

 

Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunun 24 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 - 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "mülki amirin" ibaresi "İçişleri Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5625E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.