R.Gazete No: 30914

R.G. Tarihi: 10.10.2019

 

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

NOT: Ekleri için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4012E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XVI/1593E.790 (Sağlık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.