R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8751

Karar Tarihi: 26/12/2019

 

Kurul Başkanlığının 25.12.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 25.12.2019 tarih ve 12509071-113-E.23277 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

-Paragram Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen "Para havalesi" hizmetlerini sunmak üzere Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

 

- Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

----------o----------