R.Gazete No: 30858

R.G. Tarihi: 10.8.2019

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

MOTORLU ARAÇLARIN VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR SUSTURUCU SİSTEMLERİNİN

SES SEVİYELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/540/2014)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "16/4/2014 tarihli ve" ibaresi "(EU)2019/839 ve (EU)2017/1576 ile değişik" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki İlave 1’e 12.5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"12.9. AVAS

12.9.1. 138 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca ses emisyonuyla ilgili olarak bir araç tipinin onay numarası veya

12.9.2. AB/540/2014 Yönetmeliği uyarınca ölçülen AVAS ses emisyon seviyelerinin test sonuçlarına tam referans."

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki İlave 2’nin "Eklenti" başlıklı kısmında yer alan 3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısma aşağıdaki madde eklenmiştir.

"3. AVAS takılı: Evet/hayır(1)"

"4. Açıklamalar:………………"

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

NOT: Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5399E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.